contact@itgroup.mk

Blog

Try a different IT service

Created with Sketch.

Планирање на ресурси на компанија

Со планирање на ресурсите на компанијата можете да ги интегрирате сите податоци и процеси во компанијата во еден унифициран систем, каде можете да имате многу придобивки како што се стандардизацијата и намалување на трошоците за одржување (еден систем наместо два или повеќе) со цел полесно и подобро движење низ информациите и документите кои ви се…
Read more

Виртуелизација

Трансформирајте го вашиот бизнис со виртуелизација. Виртуелизацијата драматично ја подобрува ефикасноста и достапноста на ресурсите и апликациите во вашата организација. Внатрешните ресурси се под влијание на стариот систем „еден сервер, една апликација“ модел, а ИТ администраторите со кој трошат повеќе време на управување сервери отколку на иновации. Автоматизиран податочен центар, изграден на VMware виртуелизациска платформа,…
Read more

Бекап опции

Сите знаеме дека во денешно време во секој момент треба да имаме бекап на нашите податоци. Дури можеме да замислиме дека бекап-от на нашите податоци е од особено значење за нашиот мир и благосотојба. Самата помисла дека нашите податоци (слики, видеа, документи… она што секој што користи компјутер го има зачувано некаде во текот на…
Read more

Враќање на податоци

Враќањето на изгубени податоци од медиум е процедура на копирање на податоци од медиум за складирање во случаи кога истиот не е пристаплив во стандардните начини за пристап. IT Group употребува напредни алатки и техники со цел да понуди најбро и најбезбедно враќање на изгубените податоци. Секој проблем е различен и специфичен па затоа ние…
Read more

Вмрежување

Поставување на LAN мрежа IT Group нуди едноставно решение за поставување и одржување на целосната мрежа во вашата компанија.  Во неколку чекори изготвуваме целосен план за поставување на мрежата преку следните чекори: 1. Оргнизирање на состанок во вашата компанија, 2. Согледување на вашите потреби, 3. Целосно мерење на просторот, 4. Изготвување на најдобро решение за…
Read more