contact@itgroup.mk

Вмрежување

Try a different IT service

Created with Sketch.

Вмрежување

Поставување на LAN мрежа

IT Group нуди едноставно решение за поставување и одржување на целосната мрежа во вашата компанија. 

Во неколку чекори изготвуваме целосен план за поставување на мрежата преку следните чекори:

1. Оргнизирање на состанок во вашата компанија,

2. Согледување на вашите потреби,

3. Целосно мерење на просторот,

4. Изготвување на најдобро решение за просторот.

 

 

Поставување на Wi-Fi мрежа

Нудиме целосно опремување на канцеларии, хотели, хали, бизнис центри и секаде каде е потребно безжично и модерно поврзување на вработените или гостите со интернет мрежата. IT Group ги нуди целокупни решенија и услуги за стабилен безжичен интернет:

  • DSL или кабелска влезна врска,
  • Можност за интернет пристап на повеќе или ограничен број на корисници,
  • Користење на принтер, скенер и останати уреди меѓусебно од сите моментални корисници,
  • Пристап до серверски апликации и податоци без употреба на кабли,
  • Ограничен интернет пристап,
  • Пристап до мрежата исклучиво со однапред доделен код,