contact@itgroup.mk

Планирање на ресурси на компанија

Try a different IT service

Created with Sketch.

Планирање на ресурси на компанија

Со планирање на ресурсите на компанијата можете да ги интегрирате сите податоци и процеси во компанијата во еден унифициран систем, каде можете да имате многу придобивки како што се стандардизацијата и намалување на трошоците за одржување (еден систем наместо два или повеќе) со цел полесно и подобро движење низ информациите и документите кои ви се потребни.

IT Group може да ги интегрира и автоматизира следните бизнис процеси во вашата компанија:

– Финансиски – кеш менаџмент, сметки за плаќање, сметки за примање средства, фиксни средства

– Менаџмент на добавувачи – Инвентар, влез на нарачки, нарачки, изработка на производот, планирање на синџир на добавувачи, проверка на производот, пресметка на провизија

– Проекти – чинење, пресметки, време и трошоци, менаџмент на активности

– Човечки ресурси – менаџмент на талент, тренинг, време и присуство

– Менаџирање на односи со партнери – менаџмент на онлајн нарачки, провизија, портали.